لتونی 

از 1 جولای سال  2020 با تغییر قانون مهاجرت جمهوری لتونی , امکان اخذ اجازه اقامت کشور لتونی برای افرادی که می خواهند در حوزه شنگن زندگی یا سفر کنند, ایجاد شد. یکی از مزایای کشور لتونی اکان اخذ ویزا از طریق سرمایه گذاری ملکی است که باعث جذب تعداد بسیاری از سرمایه گذاران شده است. 

مزایای اخذ اجازه اقامت لتونی

اجازه اقامت سندی است که به شهروندان مقیم کشور های دیگر این اجازه را  میدهد که به صورت موقت ( در صورت داشتن اجازه اقامت موقت) یا به صورت دائم (در صورت داشتن اجازه اقامت  دائم) در جمهوری لتونی سکونت کنند. 

فرد دارای اجازه اقامت موقت در لتونی می تواند:

 • تا 5 سال در جمهوری لتونی سکونت کند
 • بدون نیاز به ویزا به کشور ها حوزه شنکن سفر کند.
 • تا 90 روز در هر یک از کشورهای حوزه شنگن به غیر از : انگلستان, ایرلند, قبرس, بلغارستان, رومانی سکونت کند.
 • برای همسر و فرزندان خود اجازه اقامت موقت لتونی دریافت کند.  
 • بعد از 5 سال اجازه اقامت دائم لتونی یا اروپا را دریافت کند.

درخواست اجازه اقامت

در صورتی که متقاضی بخواهد بیشتر از 90 روز (در 6 ماه) در لتونی یا هر یک کشور های حوزه شنگن سکونت کند نیاز به اجازه اقامت موقت دارد. 

اجازه اقامت موقت به شکل ویزا همرا به پاسپورت ضمیمه میشود.  

اجازه اقامت موقت می تواند از طریق:

 • سرمایه گذاری ملکی
 • سرمایه گذاری در موسسات اعتباری لتونی
 • سرمایه گذاری در سهام یک شرکت

شرایط سرمایه گذاری ملکی:

 • خرید ملک حداقل به مبلغ  250,000 یورو   
 • فقط وجوه غیر نقدی برای خرید ملک قبول میشود
 • شخص متقضی نباید بدهی مالیات ملک در لتونی داشته باشد.
 • اجازه اقامت بعد از خرید ملک انجام می شود.

شرایط سرمایه گذاری در موسسات مالی لتونی

 • سرمایه گذاری حداقل به مبلغ 286,000 یورو
 • این سرمایه گذاری تا 5 سال اجازه لغو ندارد.

مدت زمان دریافت اجازه اقامت موقت:

مدت مورد نیاز برایدریافت اجازه اقامت موقت کشور لتونی, برای بررسی پرونده بسته به مقدار فی پرداختی بین 5-30 روز می باشد. 

در صورتی که شخص متقاضی همزمان برای دریافت مجوز اقامت افراد خانواده خود  نیز اقدام کند مدت زمان مورد نیاز برای بررسی می تواند تا 90 روز به طول بی انجامد.

شخص متقاضی باید کمتر از سه ماه بعد از دریافت مجوز اقامت موقت باید در کشور لتونی حضور یابد.