ثبت شرکت در یونان

کشور یونان برای بسیاری از تاجران دروازه ی ورود به مناطق جنوب شرق اروپا و خاورمیانه بشمار می رود. در نتیجه ثبت شرکت در یونان، اقامت یونان و خرید ملک در یونان یکی از مهمترین اهداف هر تاجری به شمار میرود. در واقع یونان، تنها کشور منطقه است که بطور همزمان عضو اتحادیه اروپا(EU) و(EMU  )است.در این کشور مراحل اداری برای راه اندازی یک کسب و کار ،تنها 10 روز طول می کشد و همین عامل باعث شده که سرمایه گذاران تشویق به شروع تجارت خود در یونان شوند.

قانون در کشور یونان جهت راه اندازی کسب وکار و اداره ی آن برای کسب منافع اقتصادی دو ساختار مهم را ارائه می کند: شرکت هایی که مشخصه ی اساسی آن عدم مداخلات شخصی است و شرکت هایی که ویژگی اصلی آنها ،دخالت شخصی است.

انواع شرکت ها در کشور یونان

شرکت سهامی با مسئولیت محدود (A.E.) برای ثبت شرکت در یونان

شرکت های سهامی با مسئولیت محدود (A.E.)نسبت به انواع دیگر شرکت ها از نظر اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و فرم رایج ثبت شرکت در یونان بشمار می رود. برای تأسیس شرکت سهامی با مسئولیت محدود دو سهامدار و حداقل 60000 یورو سرمایه لازم است. افرادی که قصد راه اندازی شرکت سهامی با مسئولیت محدود را دارند باید فرآیندی رسمی را طی کنند. تشکیلات درونی یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود، مجمع عمومی سهامداران، هیئت مدیره و حسابداران را شامل می شود. هیئت مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شود و حداقل از سه عضو مسئول مدیریت تجارت تشکیل می گردد. 

در یک شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء ،مسئولیت شخصی ندارند و مسئولیت محدود به میزان سهم آنها می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود (E.P.E.) برای ثبت شرکت در یونان

یک شرکت با مسئولیت محدود ممکن است توسط یک شخص تأسیس شود و در این مورد در نام شرکت باید ذکر شود: “شرکت با مسئولیت محدود یک شخص”. در این نوع شرکت ،شریکان در آن مسئولیت شخصی ندارند و مسئولیت هر کدام به میزان سهم آنها بستگی دارد. 

تشکیلات داخلی شرکت های با مسئولیت محدود شامل مجمع شرکاء و مدیریت می باشد.اگر چه تمامی شرکاء شرکت با مسئولیت محدود برای مدیریت تجارت شرکت تعیین می شوند ولی در عمل مدیریت آن به یک یا چند مدیر اختصاص داده می شود.

جهت تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود  (E.P.E.) ، دو شریک و حداقل 18000 یورو سرمایه لازم است. سرمایه باید دقیقا تعیین شده و زمان تأسیس شرکت پرداخت شود و حداقل نیمی از آن باید به صورت نقد پرداخت گردد.

شراکت عمومی (O.E.) برای ثبت شرکت در یونان

معمولا شراکت عمومی به حداقل دو شریک که مسئولیت نامحدود دارند ، اطلاق می شود. قرارداد شراکت به شرکا این امکان را می دهد که در تعیین روابط، انعطاف پذیر باشند. به عنوان نمونه شرکا می توانند مشخص کنند که چه کسی در مدیریت شرکت نقش داشته باشد و در مورد سود و زیان شرکت با هم به توافق می رسند.

از طرف دیگر، در صورت عدم بستن قرارداد، همه ی شرکاء حق دارند در مدیریت شرکت دخالت کرده و سود و زیان کسب و کار در بین شرکا برابر باشد. 

جهت تاسیس شرکت نیازی به حداقل سرمایه نیست. حق استفاده از نام شرکت باید توسط اتاق بازرگانی و صنعت یونان تعیین شود.

مشارکت مختلط (E.E.) برای ثبت شرکت در یونان

مشارکت مختلط شامل یک یا دو شریک با مسئولیت نامحدود (شرکای عمومی) بوده و یک یا دو شریک با مسئولیت محدود به مبلغ سهام (شرکای محدود) در آن شرکت دارند. شرکای عمومی مسئول امور مدیریتی هستند و این در حالی است که شرکای محدود حق ندارند در امور مدیریتی شراکت دخالت کنند و معمولا سرمایه گذاران کسب و کار بشمار می روند. 

درصورتی که یک شریک محدود در مدیریت و اجرا دخالت داشته باشد یا نام شریک در نام مشارکت محدود ذکر شود؛ بنابراین او به صورت مشترک و نامحدود در بدهی های شرکت مسئول خواهد بود. 

مشارکت غیرفعال (Silent Partnership) برای ثبت شرکت در یونان

مشارکت غیرفعال به وسیله ی یک قرارداد غیررسمی میان حداقل دو شخص صورت می پذیرد، که یکی از این دو تن شریک غیرفعال است و معاملات تجاری را انجام می دهد (شراکت غیرفعال) و دیگری یعنی شریک فعال هویت تجاری دارد. 

مسئولیت شرکای غیرفعال به میزان سهام آن ها محدود بوده درحالی که شرکای فعال دارای مسئولیت نامحدود هستند.

سرمایه گذاری مشترک (Joint Ventures) برای ثبت شرکت در یونان

سرمایه گذاری های مشترک متشکل از مجموعه ای از اشخاص حقوقی و حقیقی است که معامله ای را برای سود متقابل به صورت مشترک به انجام می رسانند. با وجود این همکاری یک سرمایه گذاری مشترک شامل ارتباطی مستمر میان اعضا نخواهد بود. در عمل اصول حقوقی کنترل کننده شرکت مدنی یا مشارکت عمومی جهت سرمایه گذاری مشترک بکار گرفته می شود.

تاجران مستقل برای ثبت شرکت در یونان

تاجران مستقل مستقیما مالک کسب و کار خود می باشند  و مسئولیت بدهی ها بدون هیچگونه محدودیتی کاملا برعهده ی خودشان می باشد. سود کسب و کار هم در اختیار خودشان است که امکان دارد برداشت شده و یا در همان کسب و کار مجددا سرمایه گذاری شود.

ثبت شرکت در یونان

ثبت شرکت در یونان

مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت در یونان

-مدارک اساس نامه شرکت مادر

-گزارشی از جلسه ی هیئت مدیره ی شرکت مادر که در آن به یکی از اعضا، اجازه ی وکالت و نمایندگی انجام امور مربوط به تأسیس شعبه واگذار شده است.

-تهیه ی گواهی اثبات جایگاه مطلوب شرکت مادر که معمولا از اتاق بازرگانی دریافت می شود.

-یک گواهی دال بر سرمایه ی شرکت مادر (الزامات مورد نیاز برای شرکت های یونانی اعمال می شود و در نتیجه به عنوان مثال حداقل 60000 یورو برای شعبه ی یک شرکت خارجی سهامی با مسئولیت محدود و حداقل 18000 یورو برای شعبه ی یک شرکت خارجی با مسئولیت محدود لازم می باشد)

-اعلام رسمی نماینده، وکالت و نماینده ی انجام امور مربوط به ثبت شعبه در یونان

توجه: این اسناد و مدارک باید به طور رسمی به زبان یونانی ترجمه شود و مطابق با کنوانسیون لاهه ارائه شود.

شرکت های خارجی

اسناد و مدارک لازم جهت تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود شامل موارد ذیل می باشد:

-اسناد و مدارک مربوط به اساسنامه ی شرکت خارجی

-تصمیم مجمع عمومی شرکت خارجی برای تأسیس یک شرکت در یونان

– گواهی دال بر این که شرکت خارجی از جایگاه خوبی برخوردار است.

-یک گواهی کنسولی یا رسمی برای انتخاب وکیل یا یکی از مأمورین شرکت برای انجام امور لازم و امضای اساس نامه ی شرکت

تأسیس شعبه های شرکت های خارجی در یونان طبق قوانین زیر انجام می شود برای ثبت شرکت در یونان :

-ماده 50 قانون 2190/2

– ماده 57-58 قانون 3190/55

-حکم ریاست جمهوری 360/93

طبق قوانین ذکر شده، انواع شرکت های خارجی که می توانند در یونان، شعبه داشته باشند عبارتند از:

   شرکت های S.A.که شرکت های سهامی با مسئولیت محدود و 60000 یورو سرمایه یا بیشتر می باشند. این نوع شرکت ها از نظام تجاری فرانسوی در قرن نوزدهم نسخه برداری شده است. این شرکت تحت قانون 2190/20 تأسیس می شود و قانون آن بارها دچار تغییراتی شده است

از مزایای این نوع شرکت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

-مسئولیت محدود

 -انتقال آزادانه ی سهام

-مدیریت و مالکین سهام ممکن است اشخاص متفاوتی باشند.

-بهره گیری از مزایای مالیات

شرکت های با مسئولیت محدود با حداقل 18000 سرمایه. شرکت با مسئولیت محدود E.P.E. (Etairia Periorismenis Efthinis)، نوعی شرکت تجاری است که تحت قانون L.3190 / 55 تأسیس می گردد. حداقل 18000 یورو سرمایه لازم است و سرمایه ی آن به صورت سهام تقسیم نمی شود.

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس این دو شرکت عبارتند از:

-قطعنامه ی شرکت برای تأسیس شعبه در یونان

-اساسنامه ی شرکت خارجی شامل تفاهم نامه و اصلاحات مربوطه

-گواهی مرجع مربوط به کشوری که شرکت در آن حداقل 60000 یورو یا 18000 یورو با توجه به نوع شرکت سرمایه گذاری انجام داده است.

-گواهی مرجع مربوطه ی کشوری که در شرکت فعالیت دارد، مجوز آن معتبر بوده و فسخ نشده است.

-تعیین وکیل یا نماینده در دفتر اسناد رسمی

-گواهی اثبات هویت امضا کنندگان قانونی شرکتی که قصد راه اندازی شعبه دارد.

-هزینه ی انتشار در روزنامه ی رسمی

-نشانی ثبت شده ی شعبه در یونان

-نام شعبه (اگر نامی غیر از نام شرکت باشد)

-صلاحیت شرکت

تمام مدارک و اسناد باید رسمی و دارای تائیدیه ی کنسولگری و تمبر کنوانسیون لاهه باشد و رسما توسط وزارت امور خارجه یا توسط یک وکیل در یونان ترجمه شود.

قوانین ثبت شرکت در یونان براساس نظام فرانسوی می باشد.انواع شرکت های اصلی در قوانین یونان معادل های فرانسوی هستند:

شرکت با مسئولیت محدود S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limité)

شراکت (Société en Nom Collectif)

مشارکت محدود (Société en Commandite)

شرکت عمومی با مسئولیت محدود (Société Anonyme)