خدمات حقوقی در ایران

خدمات ما

اخذ اقامت اروپا و کانادا از طریق سرمایه گذاری، خرید ملک، ثبت شرکت

انجام امور حقوقی مربوط به قراردادهای بین المللی و معاملات

مشاوره امور مالیاتی، شرکت داری و بانکی در اتحادیه اروپا

خرید املاک در اتحادیه اروپا و کانادا و انجام خدمات حقوقی سند

اخذ ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت شینگن و مولتی کانادا

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های اروپا، کانادا و استرالیا

×