3 - خدمات ما

انجام امور حقوقی مربوط به قراردادهای بین المللی و معاملات

1 - خدمات ما

مشاوره امور مالیاتی، شرکت داری و بانکی در اتحادیه اروپا

2 - خدمات ما

خرید املاک در اتحادیه اروپا و کانادا و انجام خدمات حقوقی سند

5 - خدمات ما

اخذ ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت شینگن و مولتی کانادا

6 - خدمات ما

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های اروپا، کانادا و استرالیا