خدمات ما

۴

اخذ اقامت اروپا و کانادا از طریق سرمایه گذاری، خرید ملک، ثبت شرکت

۳

انجام امور حقوقی مربوط به قراردادهای بین المللی و معاملات

۱

مشاوره امور مالیاتی، شرکت داری و بانکی در اتحادیه اروپا

۲

خرید املاک در اتحادیه اروپا و کانادا و انجام خدمات حقوقی سند

۵

اخذ ویزاهای کوتاه مدت و بلند مدت شینگن و مولتی کانادا

۶

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های اروپا، کانادا و استرالیا