شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

افراد خارجی و یا غیر کانادایی که توانایی و تمکن مالی برای ایجاد یک کسب و کار را دارند و یا مایل به ایجاد کسب و کار و یا سرمایه گذاری در کانادا را دارند، باید بر طبق این قوانین شروع به کار کنند و باید درخواست باز پرداختشان را ارسال نمایند.

 به این دلیل شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری تعیین شده که تنها افرادی که برای جامعه کانادا مفید هستند و یا قادرند تا سهم بالایی در اقتصاد کانادا داشته باشندٰ و یا حتی فرصت های شغلی بالایی برای آن ها در این کشور مشخص شده استٰ پا به خاک کانادا بگذارند و دیگر افراد که هیچ ثمره ای برای کشور کانادا ندارند و به امنیت ملی این کشور آسیب میرسانند را از ورود به این کشور منع کنند.

قوانین مختلف و پیچیده ای در شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری حکم فرما ست و به دلیل این پیچیدگی ما قصد داریم تا به شما تنها مقدمه ای را معرفی نماییم و در مورد این پیچیدگی ها در حد امکان توضیحاتی ارائه نماییم. در صورت واضح نبودن مفاهیم و یا مبهم بودن برخی از قسمت ها میتوانید با ما (موسسه حقوقی و بین المللی رابین) تماس بگیرید تا متخصصین ما در این امر به راهنمایی شما بپردازند.

شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری چیست؟

مقررات فعلی :

شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری، اطلاعاتی را که توسط غیر کانادایی ها مطابق با قانون ارائه می شود، نحوه ارائه آن، و تعاریف مربوط به آن را ، مشخص می کند.

بررسی مقررات سرمایه گذاری توسط امنیت ملی کانادا

مقررات بازرسی ملی امنیت سرمایه گذاری ها در تاریخ 17 سپتامبر 2009 ثبت شد. این مقررات دوره های زمانی مختلفی را تعیین می کند که وزیر صنعت و / یا فرماندار شورا (GIC) باید اقدامات لازم را برای ایجاد بازنگری امنیتی ملی انجام دهند، پس از بررسی، سفارش اقدامات برای حفاظت از امنیت ملی در رابطه با سرمایه گذاری مورد بررسی قرار میگیره. این مقررات همچنین لیستی از سازمان های تحقیقاتی را که اطلاعات محرمانه را می توان با آن ها به اشتراک گذاشت و همچنین می توان از این اطلاعات برای تحقیقات خود استفاده کند، ارائه می دهد.

بخش خصوصی سرمایه گذاری در تجارت

طبق مقررات 14.1 (1) و (2) قانون سرمایه گذاری کانادا که از تاریخ 22 ژوئن 2017، آستانه بازبینی 1 میلیارد دلار ارزش شرکت برای سرمایه گذاری مستقیم تعیین شده است. (تضمین های غیر مستقیم که شامل یک سرمایه گذار سازمان تجارت جهانی، از جمله یک شرکت دولتی هستند قابل بررسی نیستند اما با این وجود اطلاع رسانی می شوند. با این حال، این استثنا به کسب و کارهای فرهنگی اعمال نمی شود.)

سرمایه گذاران سازمان تجارت جهانی که شرکت های دولتی نیستند

توسط سرمایه گذاران غیر WTO که شرکت های دولتی نیستند، که کسب و کار کانادایی که موضوع سرمایه گذاری است، بلافاصله قبل از اجرای سرمایه گذاری “تحت کنترل سرمایه گذار سازمان تجارت جهانی” است. از 1 ژانویه 2019 تا سال های بعد، سطح آستانه سالانه بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی اسمی مطابق فرمول زیر در بند 14.1 (2) می باشد (یعنی رشد تولید ناخالص داخلی اسمی در قیمت های بازار مطابق با مقدار آستانه تعیین شده برای سال قبل.)

نحوه محاسبه ارزش شرکت در کسب و کار کانادایی که موضوع سرمایه گذاری است، در بخش های 3.3، 3.4 و 3.5 مقررات سرمایه گذاری کانادا، بسته به اینکه آیا کسب و کار کانادا یک نهاد تجاری معروف است، نهاد تجاری غیر عمومی یا بدست آوردن بدست آوردن دارایی ها است.

سرمایه گذاری در قرارداد تجارت بخش خصوصی

طبق مفاد 14.11 (1)، (2) و (3) این قانون، از تاریخ 21 سپتامبر 2017، آستانه بررسی 1.5 میلیارد دلار ارزش سرمایه گذاری برای ایجاد کسب و کار در کانادا شده است:

سرمایه گذاران توافق نامه تجاری که شرکت های دولتی نیستند؛ و :

توسط سرمایه گذاران نهایی تجارت که شرکت های دولتی نیستند، جایی که کسب و کار کانادایی که موضوع سرمایه گذاری است، بلافاصله قبل از اجرای سرمایه گذاری “تحت کنترل سرمایه گذار قرارداد تجاری”  قرار خواهند گرفت.

همانگونه که در بند 14.11 (6) قانون و برنامه همراه آن تعریف شده است، سرمایه گذاران توافقنامه تجارتی عبارتند از اشخاص و افرادی هستند که به یکی از موافقتنامه های تجاری زیر مرتبط باشند:

قانون پیاده سازی جامع تجارت و تجارت کانادا و اتحادیه اروپا

توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی

قانون اجرای توافقنامه تجارت آزاد کانادا و شیلی

قانون پیاده سازی توافقنامه تجارت آزاد کانادا-پرو

قانون پیاده سازی توافقنامه تجارت آزاد کانادا و کلمبیا

قانون رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کانادا و پاناما

قانون رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کانادا و هندوراس

قانون رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کانادا و کره

از 1 ژانویه 2019 و برای سال های بعد، سطح آستانه سالانه بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی اسمی مطابق فرمول زیر در بند 14.11 (3) خوواهد بود (یعنی رشد ناخالص داخلی در قیمت های بازار که توسط مقدار آستانه تعیین شده برای سال قبل است.)

شیوه محاسبه ارزش سرمایه گذاری شرکت کانادایی که موضوع سرمایه گذاری است، در بخش های 3.3، 3.4 و 3.5 مقررات سرمایه گذاری کانادا، بسته به اینکه آیا کسب و کار کانادا یک نهاد معامله شده عمومی است یا توسط کسب دارایی انجام می شود،  به ترتیب اجرا می شود.

سرمایه گذاری دولتی سرمایه گذاری در سازمان تجارت جهانی و شرایط اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

مطابق با بند 14.1 (1.1) و (2) قانون، آستانه بررسی برای سال 2018 398 میلیون دلار ارزش دارایی برای سرمایه گذاری به طور مستقیم شده است. (تضمین های غیر مستقیم که شامل یک سرمایه گذار سازمان تجارت جهانی، از جمله یک شرکت دولتی هستند قابل بررسی نیستند اما با این وجود اطلاع رسانی می شوند. با این حال، این استثنا به کسب و کارهای فرهنگی اعمال نمی شود.)

 سرمایه گذاران سازمان تجارت جهانی که شرکت های دولتی هستند؛ و

سرمایه گذاران غیر عضو سازمان تجارت جهانی که شرکت های دولتی هستند، جایی که تجارت کانادا که موضوع سرمایه گذاری است، بلافاصله قبل از اجرای سرمایه گذاری “تحت کنترل سرمایه گذار سازمان تجارت جهانی” قرار خواهند گرفت.

مقدار رسمی در صفحه 260 روزنامه فاوا کانادا در تاریخ 10 فوریه 2018 منتشر شد.

این آستانه سالانه برای بازتاب تغییر در تولید ناخالص داخلی اسمی کانادا (GDP) مطابق فرمول زیر در بند 14.1 (2) می باشد. (یعنی تغییر سالانه در تولید ناخالص داخلی اسمی در قیمت های بازار ضرب شده با مقدار آستانه تعیین شده برای سال قبل).

نحوه محاسبه ارزش کسب و کار کانادا که موضوع سرمایه گذاری است، در بخش 3.1 مقررات سرمایه گذاری کانادا مورد تجدید نظر قرار گرفته است و بر اساس ارزش دارایی کسب و کار کانادا، آخرین سال مالی کامل قبل از خرید پیشنهادی خود که البته در پایان ترازنامه کسب و کار کانادا نشان داده شده استٰ.

سرمایه گذاری های غیر WTO در سرمایه گذاری در تجارت فرهنگی

طبق قانون 14 (3) و 14 (4)، آستانه برای سرمایه گذاری هایی که مورد بررسی هستند، 5 میلیون دلار ارزش دارایی برای سرمایه گذاری مستقیم و 50 میلیون دلار ارزش دارایی برای معاملات غیرمستقیم است. این آستانه ها برای سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی ست که عضو سازمان تجارت جهانی نباشد.

منبع : لینک