مهمترین دغدغه هر فرد برای مهاجرت راه اندازی کسب و کار در کشور مقصد یا پیدا کردن شغلی مناسب برای امرار معاش و داشتن زندگی مناسب در آنجا میباشد. عده ای با انتقال سرمایه به دنبال موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری دراروپا یا کانادا میباشند و عده ای نیز به دنبال راه اندازی یک استارت آپ یا بیزنس جدید میباشند و جوانان متخصص هم به دنبال استخدام و کسب تجربه در یک شرکت بین المللی.