کشورها

انتخاب کشور

انتخاب کشور برای هر فرد وابسته به عوامل و متغیرهای بسیاری می باشد ولی به عنوان یک سری اصول کلی می توان دسته بندی های زیر را مد نظر قرار داد قاره اروپا و کشورهای شمالی اروپا شامل سوئد، نروژ،فنلاند،هلند،آلمان مناسب افراد زیر میباشد. افرادی که از لحاظ کاری نیاز به رفت و آمد به ایران دارند یا وابستگی عاطفی زیادی با خانواده خود در ایران دارند. افرادی که شرایط آب و هوا برای آن ها در اولویت بالایی قرار ندارد افرادی که زبان انگلیسی برای آن ها در اولویت بالایی قرار ندارد قاره اروپا و کشورهای جنوب اروپا مثل اسپانیا، یونان و پرتغال انتخاب خوبی برای افراد با ویژگی های زیر میباشد افرادی که از لحاظ کاری نیاز به رفت و آمد به ایران دارند یا وابستگی عاطفی زیادی با خانواده خود در ایران دارند. افرادی که شرایط آب و هوا برای آن ها در اولیت بالایی قرار دارد افرادی که در ایران درآمد خوبی دارند ولی به اروپا و کشورهای دیگر کثیرالسفر هستند افرادی که فقط نیاز به کارت اقامت برای رفت و آمد به اروپا دارند کانادا انتخاب مناسبی برای افرادی با ویژگی های زیر میباشد  افرادی که از لحاظ کاری نیاز به رفت و آمد به ایران ندارند افرادی که دارای دوستان و آشنایان زیادی در کشور کانادا هستند افرادی که  مسائل آب و هوایی برای آن ها در اولویت قرار ندارد افرادی توانایی زبان انگلیسی بالایی دارند افرادی که دارای تخصصی فنی بالایی میباشند استرالیا و نیوزلند  افرادی که از لحاظ کاری نیاز به رفت و آمد به ایران ندارند افرادی که دارای دوستان و آشنایان زیادی در کشوراسترالیا یا نیوزلند هستند افرادی که  مسائل آب و هوایی برای آن ها در اولویت قرار دارد افرادی توانایی زبان انگلیسی بالایی دارند افرادی که دارای تخصصی فنی و مالی بالایی میباشند
×