اقامت ترکیه ( ثبت شرکت – ثبت صرافی)

اقامت ثبت شرکت ترکیه

ترکیه با تولید ناخالص داخلی یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای جهان است که به روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا وابسته است. حتی اگر ترکیه به تولید و صادرات بیشتر محصولات کشاورزی خود به اروپا معروف باشد ، صنایع دیگری نیز در حال حاضر عملکرد خوبی دارند. در میان آنها حمل و نقل و […]