پناهندگی کانادا

670

اقامت پناهندگی کانادا افرادی که به دلیل ترس از پیگرد قانونی، جنگ یا بلایای طبیعی مجبور به فرار از کشور خود (و قادر به بازگشت نیستند) پناهنده هستند. بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، برنامه هایی برای کمک به پناهندگان دارند. سیستم پناهندگی کانادا به دو برنامه تقسیم می شود: یکی برای افرادی که می […]

پناهندگی استرالیا

ویزا توریستی استرالیا

ویزای بشردوستانه استرالیا انواع ویزای استرالیا که به دلایل بشردوستانه صادر می شود در برنامه مهاجرت استرالیا برای پناهندگان، متقاضیانی که خواهان حفاظت هستند می توانند بسته به شرایط خود برای تعدادی ویزا درخواست دهند. برای برخی از ویزاها، متقاضیان باید به طور قانونی در استرالیا اقامت داشته باشند، در حالی که متقاضیان پناهندگی که […]