سرمایه گذاری سوئد

فرآیند خرید ملک در سوئد چقدر دشوار است؟

اقامت سرمایه گذاری سوئد  آیا سوئد ویزای سرمایه گذاری دارد؟ سوئد یک برنامه اقامت مستقیم از طریق سرمایه گذاری ندارد که در آن چندین مسیر برای تکمیل سرمایه گذاری شما و دریافت مجوز اقامت وجود داشته باشد (مانند خرید ملک مانند سایر کشورها) با این حال، می توانید به عنوان یک فرد خوداشتغال که صاحب […]

اقامت سرمایه گذاری آمریکا -ویزای EB-5 آمریکا 

سرمایه گذاری آمریکا

ویزای طلایی آمریکا ویزا EB5 نسخه ویزای طلایی ایالات متحده است. این به دارنده اجازه می دهد بدون نیاز به یافتن کارفرما در ایالات متحده زندگی، کار، ادامه تحصیل یا بازنشستگی داشته باشند. مانند سایر انواع ویزای طلایی، اگر می خواهید ویزای EB-5 ایالات متحده را دریافت کنید، باید سرمایه گذاری بسیار قابل توجهی در […]