ویزا تمکن مالی اسپانیا

اقامت تمکن مالی اسپانیا

ویزا تمکن مالی اسپانیا ویزای تمکن مالی اسپانیا مجوزی برای ورود به اسپانیا با هدف اقامت بدون کار کردن است. این ویزای طولانی مدت اسپانیا طبقه بندی می شود. شرط اصلی برای دریافت این ویزا داشتن تمکن مالی کافی برای حمایت از خود بدون نیاز به کار در اسپانیا است. چگونه برای ویزای اقامت تمکن […]

ویزای طلایی اسپانیا

ویزا طلایی اسپانیا

اقامت خرید ملک اسپانیا ویزای طلایی اسپانیا که رسماً به عنوان ویزای سرمایه گذار اسپانیا شناخته می شود، اجازه اقامتی است که برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا که سرمایه گذاری قابل توجهی در اسپانیا انجام می دهند، مانند خرید ملک، سرمایه گذاری در یک شرکت یا ایجاد فرصت های شغلی صادر می شود. چه کسانی […]

ویزای کارافرینی اسپانیا

ویزای کارافرینی اسپانیا ویزای کارآفرینی اسپانیا چیست؟ ویزای کارآفرینی اسپانیا یک ویزای طولانی مدت است که به دارنده آن امکان می‌دهد بیش از سه ماه در اسپانیا بماند و به فعالیت‌های مالی و تجاری بپردازند. هدف این ویزا کارآفرینان متخصصان بسیار ماهر محققین و کسانی است که عملیات تجاری بین شرکتی را انجام می دهند. […]