اقامت کاری اتریش

اتریش

ویزای کار اتریش اتریش یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی است. به این ترتیب، فرصت های متنوعی برای کار و موفقیت برای کارگران خود فراهم می کند. شرایط کاری عالی، مزایا و حقوق بالا، اتباع خارجی را برای مهاجرت کاری به اتریش جذب می کند. اما، برای انجام این کار، اکثریت افراد […]

ویزا و وقت سفارت اتریش

شنگن اتریش

ویزا و وقت سفارت اتریش انواع ویزای اتریشدو نوع مختلف ویزا برای اتریش وجود دارد: ویزای کوتاه مدت و بلند مدت. اینها به هدف بازدید شما بستگی دارد. ویزای C – ویزای شینگن. این یک ویزای کوتاه مدت است که به شما امکان می دهد تا 90 روز در مدت 180 روز در اتریش بمانید. […]