ویزا و وقت سفارت انگلیس

اقامت انگلیس

ویزا و وقت سفارت  انگلیس ویزای بریتانیا سندی است که به شهروندان سراسر جهان حق ورود، اقامت موقت یا زندگی برای همیشه در قلمرو بریتانیا را می دهد. ویزا معمولاً یا مهری است که در پاسپورت خود دریافت می‌کنید یا مدرکی است که کنسولگری یا سفارت بریتانیا در کشور محل اقامت شما داده است. اگر […]