فرم ارزیابی مهاجرت

مشخصات فردی(ضروری)
محدوده سنی(ضروری)
تمکن مالی ( میزان دارایی های شما شامل املاک، سپرده بانکی و ....)(ضروری)
سطح تحصیلات و سابقه کاری(ضروری)
سطح زبان انگلیسی شما در چه حد میباشد(ضروری)
آیا از لحاظ کاری یا وابستگی خانوادگی نیاز به رفت و آمد به ایران به میزان بیشتر از 2 بار در سال دارید؟(ضروری)
اعتدال شرایط آب و هوایی کشور مقصد برای شما به چه اندازه مهم میباشد؟(ضروری)
کدام یک از موارد زیر برا شما در اولویت بالاتری میباشد؟(ضروری)
علامت بزنید(ضروری)
علامت بزنید(ضروری)
میزان درآمد جاری شما در ایران(ضروری)