ویزا تمکن مالی اسپانیا

اقامت تمکن مالی اسپانیا

ویزا تمکن مالی اسپانیا ویزای تمکن مالی اسپانیا مجوزی برای ورود به اسپانیا با هدف اقامت بدون کار کردن است. این ویزای طولانی مدت اسپانیا طبقه بندی می شود. شرط اصلی برای دریافت این ویزا داشتن تمکن مالی کافی برای حمایت از خود بدون نیاز به کار در اسپانیا است. چگونه برای ویزای اقامت تمکن […]