پاسپورت کانادا

چگونه می توانم اقامت خود را در کانادا تمدید کنم؟ 

مدارک مورد نیاز برای درخواست پاسپورت کانادا اگر شرایط شهروندی کانادا را دارید، می توانید درخواست را شروع کنید. برای درخواست، باید مدارک و فرم های خاصی و همچنین پرداخت هزینه ها را ارائه دهید. اینکه چه مدارکی و فرم هایی نیاز دارید بستگی به سن و موقعیت شما دارد. به عنوان مثال، افراد زیر […]