کلاس تجربه کانادایی (CEC)

cec کانادا

برنامه اکسپرس انتری پلتفرمی است که توسط دولت کانادا برای جذب کارگران با مهارت بالا به کانادا ایجاد شده است. این برنامه بسته به مشخصات شما دارای زیربرنامه های مختلفی به شرح زیر است: برنامه کارگران ماهر فدرال برنامه تجارت ماهر فدرال کلاس تجربه کانادایی برنامه نامزد استانی (فقط از پلت فرم استفاده می کند، […]