ویزا و وقت سفارت کانادا – ویزا توریستی کانادا

ویزا توریستی کانادا

ثبت نام ویزا و وقت سفارت کانادا ویزای کانادا   ویزای کانادا برگه ای بر روی پاسپورت شما است که به شما اجازه ورود به کشور کانادا را می دهد.  این یک مجوز برای شما است که به این کشور سفر کنید و از نظر قانونی بتوانید به طور موقت یا دائم اقامت کنید. دریافت ویزای […]