ویزا کار – اقامت کاری

اقامت کاری

ویزا کار -اقامت کاری ویزای کار مجوزی است که به شما این حق را می دهد که در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود کار و زندگی کنید. برای واجد شرایط بودن برای ویزای کار باید چندین شرط واجد شرایط را داشته باشید که بسته به کشوری که می خواهید در آن کار کنید […]