اقامت ثبت شعبه

اقامت ict

اقامت ICT این اقامت مناسب کسانی است که در ایران دارای شرکت فعال هستند که می خواهند یک شعبه از شرکت خود را در اروپا یا کانادا راه اندازی نمایند  یا هم اکنون دارای یک شرکت فعال در اروپا هستند . برای مثال اگر شهروند یک کشور خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس […]