ویزای طلایی اسپانیا

ویزا طلایی اسپانیا

اقامت خرید ملک اسپانیا ویزای طلایی اسپانیا که رسماً به عنوان ویزای سرمایه گذار اسپانیا شناخته می شود، اجازه اقامتی است که برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا که سرمایه گذاری قابل توجهی در اسپانیا انجام می دهند، مانند خرید ملک، سرمایه گذاری در یک شرکت یا ایجاد فرصت های شغلی صادر می شود. چه کسانی […]