ویزای فری لنسری

اقامت فری لنسر

ویزا فری لنسری ویزا فری لنرسی یا خود اشتغالی اقامتی است با آن میتوانید در کشور مقصد با توجه به تخصص خود مشغول به کار شوید و اقامت دائم ان کشور را کسب نمایید. در اینجا برای نمونه به برسی ویزای فری لنسری آلمان میپردازیم. برای دریافت اطلاعات در مورد کشورهای دیگه و اطلاع از […]